Visplan

In 2010 is in opdracht van de Federatie Midden Nederland door Sportvisserij Nederland en Datakal een sonaronderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de visstand. Er is met een sonar over het water gevaren, de sonar heeft de gesignaleerde vissen geregistreerd. Aan de hand van de grootte en vorm is een uitspraak te doen over de soorten, dit wordt aangevuld met expert judgement. De visstand in diepe zandwinplassen is veelal niet heel soortenrijk en redelijk goed voorspelbaar. In het rapport dat is opgesteld zijn de waargenomen biomassa's vis met de mogelijke marges omschreven.

Op den duur komt er in Nederland voor alle wateren een visplan verplichting. Mede om deze reden is het sonar onderzoek  zodanig uitgewerkt zodat het voldoet aan de belangrijkste eisen van een visplan. Een andere mooie bijkomstigheid is dat het sonaronderzoek een mooie dieptekaart oplevert!

Klik hier voor het visplan 't Hoge Venne

Klik hier voor de dieptekaart

 

Het sonar apparaat.